Genel Bilgiler

          Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi  Anabilim Dalı üniversitemiz bünyesinde bulunan tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulu öğrencilerine anatomi eğitimi vermenin yanı sıra alanında araştırmalar yapan, bilimsel çalışmalarında aktif olarak yapıldığı bir kurumdur. Anabilim dalımızda 1 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi doktor eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Anabilim dalımıza bir anatomi öğrenci laboratuvarı, bir anatomi diseksiyon odası, bir tane 3D anatomi simülasyon eğitimi odası ve bir tane de kadavra odası bulunmaktadır.
          Anatomi öğrenci laboratuvarımız yaklaşık 120 öğrenci kapasitesine sahip olup en güncel ve yeni maket, kitap ve çalışma aletleriyle donatılmıştır. Anatomi disekisiyon odamızda 6 adet diseksiyon masası, bir adet kadavra tahnit cihazı, bir adet stereo mikroskop (diseksiyon mikroskobu) ve bir adet ışık mikroskobu bulunmaktadır. 3D anatomi simülasyon eğitim odamızda 3 boyutlu bilgisayar yazılımı kullanılarak aynı anda 30 öğrenci ile anatomi simülasyon eğitimi yapılabilmektedir. Anatomi anabilim dalımızda 3 adet insan kadavrası bulunmakta ve öğrencilerimizin ve araştırma görevlilerimizin eğitim ve incelemelerinde kullanılmaktadır.
          Anabilim Dalımızın misyonu, uluslararası düzeyde bilim üreten; öğrencilerine dünya ölçütlerinde mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; bilimsel düşünme ve araştırmayı öğrencilerine daima bir davranış olarak kazandırmayı amaçlayan bir bölüm olmaktır. Eğitim ve araştırma bakımından uluslararası ve ulusal düzeyde tercih edilir bir anabilim dalı haline gelmek ana vizyonumuzdur.